EU Code Week Ambassadors

Poland

Ambassadors

Karolina Olejak

Pracuje w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Koordynuje obszar programowanie w ramach Kampanii edukacyjno- informacyjnej na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych. W ramach projektu powstaje 16 punktów z darmową nauką programowania w całej Polsce. Od dwóch lat koordynuje pracę biura Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Grzegorz Zajączkowski

Grzegorz Zajączkowski – inżynier, programista, animator społeczny oraz koordynator projektów obszaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Od 2008 współpracuje z instytucjami rządowymi jako doradca i koordynator projektów (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i). Od 2016 do 2018 roku doradca gabinetu politycznego Ministra Cyfryzacji, gdzie zajmował się między innymi projektami widok.gov.pl (analizą danych użyteczności systemów rządowych za pomocą systemów wielkich danych) oraz Kronik@. Od września 2017 mianowany „Liderem Cyfryzacji” (Digital Champion for Poland). Od 1 lutego 2018 doradca w obszarze cyfryzacji w Telewizji Polskiej S.A. oraz od 1 kwietnia 2018 także jako doradca Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji.